Новостародубський ліцей

Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області

ДІАГНОСТИЧНА КАРТКА

аналізу рівня розвитку професійної компетентності педагога,

який атестується у 2023/2024 навчальному році

____________________________________________________________________

ПІБ учителя, навчальний предмет, який він викладає

Інструкція

Впишіть у графу «Оцінка» бал, який відповідає рівню розвитку за критеріями кожної компетенції. Оптимальний рівень оцініть у 2 бали, достатній — в 1 бал, критичний рівень — 0 балів.

Критерії Оцінка
самооцінка керівник МО заступник директора з НВР
Предметно-методологічна компетентність
Обізнаність з вимогами Державного(них) стандарту(ів)
Вибір форм і методів роботи
Інформаційно-комунікаційні технології
Індивідуалізація освітнього процесу
Формування і розвиток в учнів універсальних навчальних дій
Психолого-педагогічна компетентність
Розвиток пізнавальної сфери учня
Психолого-педагогічна підтримка учнів
Валеологічна компетентність
Організація здоров’язбережу-вального середовища
Робота з дітьми з особливими освітніми потребами
Комунікативна компетентність
Взаємодія з учнями
Професійна взаємодія з колегами
Управлінська компетентність
Якість процесів і результатів у системі «вчитель — учень»
Трансляція власного досвіду
Розроблення та впровадження педагогічних інновацій
Професійне зростання
Участь у роботі колективу
Всього

Керівник методичного об’єднання _____________________________

ПІБ, підпис

Заступник директора

з навчально-виховної роботи _____________________________

ПІБ, підпис

Кiлькiсть переглядiв: 27

Коментарi