СПИСОК

педагогічних працівників Новостародубського ліцею,

які будуть атестуватися у 2023/2024 навчальному році

№ з/ п Прізвище, ім’я по батькові Посада (із зазначенням предмету, професії) та рік призначення Освіта (назва закладу, рік закінчення, спеціальність за дипломом та отримана кваліфікація) Стаж педаго-гічної роботи Рік попередньої атестації та її результати Вид атестації (чергова, позачергова) Кількість годин підвищення кваліфікації у міжатестаційний період (окремо за роками) Очікувані результати атестації
1 Бурлак Лариса Георгіївна Учитель математики, 1990 Вища, Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Бєлінського, 1991 Спеціальність: математика Кваліфікація: вчитель математики 33 2019 Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель» Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього 30 20 - 18 72 140 Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «старший учитель»
2 Гончарук Віталій Дмитрович Учитель хімії, 1998 Вища, Криворізький державний педагогічний інститут, 1998 Спеціальність: біологія та хімія Кваліфікація: вчитель біології та хімії 25 2019 Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель» Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього 32 103 128 35 21 319 Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «старший учитель»
3 Гущина Ірина Володимирівна Учитель фізики, 2008 Вища, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2006 Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Фізика Кваліфікація: вчитель фізики, математики, астрономії та безпеки життєдіяльності основної і старшої школи 15 2019 Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього 32 80 15 - 78 205 Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
4 Дерев’янко Ольга Анатоліївна Педагог- організатор, 2017 Вища, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2008 Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Географія Кваліфікація: вчитель географії, біології та основ економіки основної і старшої школи, організатор краєзнавчо-гурткової роботи 6 Не атестувалася - 2019 2020 2021 2022 2023 Усього - - - - 6 6 Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
5 Лут Марина Вікторівна Учитель англійської мови, 2015 Вища, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 2015 Спеціальність: ступінь бакалавра. Початкова освіта. Кваліфікація: бакалавр початкової освіти, вчитель початкової школи ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», 2017 Спеціальність: ступінь вищої освіти: магістр, початкова освіта Кваліфікація: викладач педагогіки і методики початкової освіти. Вчитель іноземної мови (англійської) початкової школи 8 2019 Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього 111 93 38 72 31 345 Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
6 Марченко Тетяна Ігорівна Учитель інформатики, 2021 Вища, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 2016 Спеціальність: математика Кваліфікація: математик. Вчитель математики та інформатики 8 2019 Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього - - 30 30 31 91 Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
7 Метка Наталія Вячеславівна Учитель української мови і літератури, 2022 Вища, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2016 Спеціальність: українська мова і література Кваліфікація: філолог. Учитель української мови і літератури та світової літератури. Редактор освітніх видань 7 Не атестувалася - 2019 2020 2021 2022 2023 Усього - - 90 15 78 183 Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
8 Ситник Неля Миколаївна Учитель початкових класів, 2019 Вища, Жовтоводське педагогіч-не училище, 1995 Спеціальність: викладач в початкових класах Кваліфікація: вчитель початкових класів і вихователь групи продовженого дня Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2006 Спеціальність: початкове навчання. Психологія Кваліфікація: викладач педагогічних та психологічних дисциплін і методики початкового навчання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти 28 2019 Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього 92 99 103 81 6 381 Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
Балахівська філія Новостародубського ліцею
9 Якимович Володимир Костянтинович Учитель географії, 2014 Вища, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2014 Спеціальність: географія Кваліфікація: учитель географії та економіки Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, Спеціальність: середня освіта (природничі науки) Кваліфікація: учитель природничих наук, фізики, хімії, біології старшої школи 9 2019 Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього - - 38 - 164 202 Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
Чечеліївська філія Новостародубського ліцею
10 Позивай Ольга Андріївна Учитель фізики, 1984 Вища, Кіровоградський педагогічний інститут ім. О. Пушкіна, 1984 Спеціальність: фізика і математика Кваліфікація: вчитель фізики і математики . 39 2019 Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього 140 115 53 30 92 430 Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «учитель-методист»
11 Трипадуш Микола Миколайович Учитель фізичної культури, 1998 Вища, Олександрійське училище культури, 1998 Спеціальність: народна художня творчість Кваліфікація: організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, керівник хору Київський національний університет ім. М. П. Драгоманова, 2011 Спеціальність: олімпійський та професійний спорт Кваліфікація: тренер-викладач з футболу 29 2019 Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього 189 127,4 374,5 79 - 769,9 Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
Заступники директора ліцею/завідувача філії з навчально-виховної роботи Новостародубського ліцею
12 Капінус Тетяна Володимирівна Заступник директора з навчально-виховної роботи, 1992 Вища, Кіровоградський ДПІ ім. О.С. Пушкіна, 1983 Спеціальність: «Російська мова і література» Кваліфікація: вчитель російської мови і літератури 31 Відповідає займаній посаді Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього 46 98 68 38 13 263 Відповідність займаній посаді
13 Попова Людмила Вікторівна Заступник завідувача філії з навчально-виховної роботи, 2005 Вища, Кіровоградський ДПІ ім. О. Пушкіна, 1990 Спеціальність: історія та суспільствознав-ство Кваліфікація: учитель історії та суспільствознавства 18 Відповідає займаній посаді Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього - - 38 32 102 172 Відповідність займаній посаді
14 Пустовой-тенко Руслана Миронівна Заступник директора з навчально-виховної роботи, 1998 Вища, Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Бєлінського, 1981 Спеціальність: «Історія» Кваліфікація: вчитель історії і суспільствознавства 25 Відповідає займаній посаді Чергова 2019 2020 2021 2022 2023 Усього 88 36 76 42,5 13 255,5 Відповідність займаній посаді
Кiлькiсть переглядiв: 46

Коментарi