Хореографічний гурток "Калинка"

/Files/images/shkola_2013/pedagogchniy_kolektiv/vchitel/IMG_0364.JPG

Керівник гуртка:

Капінус Тетяна Володимирівна


Розклад роботи: субота 11.00 - 15.00

Танець є одним із дійових засобів естетичного виховання дітей, залучення підростаючого покоління до багатств загальнолюдських цінностей. Він сприяє вихованню високої внутрішньої культури особистості, її високих морально-етичних якостей, гармонійному формуванню фізичного апарату дитини.

/Files/images/shkola_2013/pozashklna_robota/IMG_0905.JPG/Files/images/shkola_2013/pozashklna_robota/IMG_0410.JPG

Гурток орігамі "Веселковий світ"

/Files/images/shkola_2013/pozashklna_robota/Безымянный.JPG

Керівник гуртка:

Ситник Неля Миколаївна

Розклад роботи: понеділок, вівторок, п'ятниця 13.10 - 15.15

Орігамі - це популярне японське мистецтво складання паперу. На кожному кроці перед дитиною розкривається щось нове, невідоме, що приваблює її, захоплює розум і серце. Орігамі прекрасно розвиває дрібну м'язову моторику пальців, сприяє виробленню навички швидко і точно координувати рухи рук, стимулює творчі і пізнавальні здібності дітей.

/Files/images/shkola_2013/pozashklna_robota/IMG_1329.JPG/Files/images/shkola_2013/pozashklna_robota/IMG_1333.JPG

Історико - краєзнавчий гурток "Кіровоградщина. Історія рідного краю"

/Files/images/novini_2016/IMG_2245.JPG

Керівник гуртка:

Кулибаба Юрій Олегович

Розклад роботи: понеділок, середа 16.00 - 18.00
Краєзнавча діяльність сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів, задоволенню їхніх інтересів та потреб, створення умов для розвитку та самореалізації, формування орієнтації на певний вид професійної діяльності, виховання громадянськості та регіонального патріотизму.

/Files/images/novini_2016/P1040118.JPG/Files/images/novini_2016/P1040254.JPG

Гурток англійської мови "English club"

/Files/images/novini_2017/buEhmBXSI9c.jpg

Керівник гуртка:

Лут Марина Вікторівна

Розклад роботи: понеділок 13.15-14.15, середа, четвер, п'ятниця 14.15- 15.15

Раннє навчання іноземної мови сприяє міцному і вільному практичному володіння нею, несе в собі великий інтелектуальний, моральний потенціал.
Основна функція гуртка англійської мови полягає у розвитку загальної мовної здібності вихованця та бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування.
Існує прислів'я: "Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина".

/Files/images/novini_2016/IMG_2801.jpg

/Files/images/novini_2016/IMG_2803.jpg

Гурток вокального співу "Камертон"

/Files/images/novini_2017/IMG_7510.jpg

Керівник гуртка:

Приходько Ірина Миколаївна

Розклад роботи: середа 14.15- 16.20, субота 13.00-15.00
Основна мета гуртка вокального співу «Камертон» - закласти основи вокально-хорових вмінь та навичок, формування художнього смаку, прищепити любов до вокального мистецтва.

/Files/images/novini_2016/P1040642.JPG/Files/images/novini_2016/P1040647.JPG

Спортивний гурток (Волейбол) "Інгулець"

/Files/images/shkola_2013/pedagogchniy_kolektiv/vchitel/Фото.jpg

Керівник гуртка:

Петренко Володимир Степанович

Розклад роботи: вівторок, четвер 17.00-19.00

Спортив­ні ігри — один із засобів фізичного виховання та розвитку особистос­ті. Однією з найпопулярніших спортивних масових ігор, що набула широкого розповсюдження, зокрема й у побуті, є волейбол.Спортивний гурток із волейболу пропонує учнів більше рухатися, розвивати фізичні якості, зберігати та зміцнювати своє здоров’я. Мета гуртка підвищення та збереження рівня здоров’я і функціональних можливостей організму учнів; усебічне вдосконалення фізичних здіб­ностей на основі систематичних занять волейболом та оволодіння ви­соким рівнем техніко-тактичних дій. Навчання основам технічного переміщення, подачі, прийому і передачі м’яча, нападаючого удару, навчання елементарних тактичних дій у нападі та захисті, стимулювання інтересу до змагань.

/Files/images/novini_2016/IMG_2828.jpg

Гурток військово-патріотичної підготовки "Слава козацька"

Керівник гуртка:

Петренко Володимир Степанович

Розклад роботи: середа, п'ятниця 17.00-19.00
Виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, загартованим та формування почуття патріотизму, свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях — головне завдання гуртка військово-патріотичної підготовки «Слава козацька».

/Files/images/novini_2016/20161011_111056.jpg

Секція української мови. Керівник: Короткова І.І.

Розклад роботи: вівторок, середа 15.10-16.10
Метою секції є формування компетентностей особистості у процесі поглибленого вивчення української мови засобами дослідницької діяльності; оволодіння поняттями, знаннями у сфері мови й мовлення, опанування нормами української літературної мови; пізнання комплексного характеру мовних знань, універсальності людської мови як засобу спілкування в усіх сферах її вживання; ознайомлення із головними чинниками науково-дослідницької роботи; вдосконалення орфографічних, пунктуаційних на­вичок, комунікативних умінь; закріплення навичок роботи зі словниками, додатковою літературою, самостійного складання лінгвістичних задач, написання творів різних типів, редагування текстів, конспектування, підготовки виступів; навчання вмінню створювати необхідні для сучасної людини мовні одиниці; формування навичок науково-дослідницької діяльності.

Секція математики. Керівник: Мосієнко Т.В.

Розклад роботи: понеділок 15.05-16.05
Головною метою є формування у слухачів секції систематизованих знань з шкільного курсу математики, практичних навичок і вмінь використовувати їх при розв’язанні прикладних задач, виховання загальної математичної культури, необхідної для глибокого розуміння завдань поглибленого курсу математики.Навчити учнів вільно: будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики; виконувати математичні розрахунки, у т.ч. наближені обчислення; виконувати перетворення виразів; будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості; розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачі складанням рівнянь, нерівностей та їх систем; зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлювати їхні властивості й виконувати геометричні побудови; знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, дуг, площі, об’єми); обчислювати ймовірності випадкових подій та розв’язувати комбінаторні задачі; аналізувати інформацію, яка подана в різних формах (графічній, табличній, текстовій та ін.); розв’язувати задачі теорії ігор, визначати стратегію успіху, розв’язувати завдання математичних олімпіад.

Секція хімії. Керівник: Гончарук В.Д.

Розклад роботи: п'ятниця 15.10-16.10
Метою секції єсприяння формуванню наукового мислення, глибшому розумінню явищ природи, теоретичному обґрунтуванню широкого спектра хімічних процесів, ознайомленню з методами хімічних, фізико-хімічних та фізичних досліджень. Вивчення понять, визначень і законів хімії; закономірностей перебігу хімічних процесів; властивостей хімічних елементів та їх сполук; основ наукових досліджень; методів хімічного, фізико-хімічного і фізичного аналізу. Формування в учнів вмінь проведення наукових досліджень; розв’язку хімічних задач різноманітних типів і рівнів складності; застосування різних методів аналізу для встановлення будови і властивостей речовин.

Секція географії . Керівник : Дяченко С.Д.

Розклад роботи: п'ятниця 15.10-16.10
Головною метою секції є розкриття найважливіших теоретичних, прикладних та методологічних проблем географії, розширення географічного кругозору слухачів. Важливе значення надається вивченню основ польових географічних досліджень (картографічних, геологічних, геоморфологічних, кліматологічних, гідрологічних, біогеографічних та ландшафтознавчих), обробці і фіксуванню їх результатів. Ознайомлення із особливостями ефективної та раціональної організації науково-дослідницької діяльності, проведення польових та лабораторних географічних досліджень, методикою та методами наукових дослідницьких робіт з географії, сучасними вимогами до оформлення наукової звітності.

.

Кiлькiсть переглядiв: 355

Коментарi

 • Катя

  2015-11-10 07:49:17

  Які гарні вироби роблять на гуртку орігамі. Клас!...

 • Катя

  2015-11-10 07:47:05

  Які гарні вироби роблять на гуртку орігамі. Клас!...

 • Ситник Євген

  2013-12-05 21:26:48

  На гуртках цікаво, багато нового розповідають та вчимось. Запрошую всіх відвідати наші гуртки та переконатись у моїх словах....