/Files/images/novini2018-19/13.jpg

/Files/images/novini2018-19/20.jpg

Пам'ятка
Поради практичного психолога учням щодо підготовки
та складання державної підсумкової атестації

• Заздалегідь поставте перед собою мету, яка вам під силу. Пам'ятайте, що ніхто не може завжди бути досконалим.
Не бійтеся помилок. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ті люди, які нала­штовані на успіх, досягають у житті значно більшого, ніж ті, які намагаються уника­ти невдач.
Завчасно ознайомтеся з процедурою проходження державної підсумкової атестації, а також з правилами заповнення бланків та проштампованих аркушів.
Потренуйтеся розв'язувати завдання у формі, яка буде використана під час атестації; спробуйте вдома розрахувати час на виконання одного такого завдання.
• Під час підготовки до державної підсумкової атестації чергуйте розумову діяльність із руховою. Пам'ятайте: увага і концентрація слабшають, якщо довго займатися одно­манітною роботою.
Відпочивайте через кожні 40-50 хвилин занять (оптимально робити 10-хвилинні перерви).
Для активної роботи мозку потрібно багато рідини, тому більше пийте простої або мінеральної води, зеленого чаю.
• Дотримуйтеся режиму сну і відпочинку. При посилених розумових навантаженнях варто збільшити час сну на годину. Напередодні державної підсумкової атестації ляжте раніше спати.
• Перед тим, як розпочинати виконувати атестаційну роботу, зосередьтеся, розслабте­ся і заспокойтеся. Пам'ятайте, що розслаблена зосередженість набагато ефективні­ша, ніж напружена увага.

Пам'ятка
Вимоги до поведінки учнів під час державної
підсумкової атестації

1. Під час державної підсумкової атестації учні мають право:
1.1. Задавати організаційні запитання, що не стосуються змісту атестаційних за­вдань.
12. Оскаржити процедуру проведення державної підсумкової атестації чи її ре­зультати.
2. Під час державної підсумкової атестації учням заборонено:
2.1. Заважати одне одному, спілкуватися, передавати різні предмети тощо.
2.2. Задавати учителю запитання, що стосуються змісту атестаційних завдань.
2.3. Виходити з аудиторії по декілька осіб (виходити дозволяється лише по одному).
2.4. Виносити за межі аудиторії бланки та проштамповані аркуші.
2.5. Користуватися мобільними телефонами, фото- і відеоапаратурою, друковани­ми й рукописними матеріалами (підручниками, посібниками, конспектами), що можуть бути використані як додаткові джерела інформації, необхідної для виконання атестаційної роботи.
3. Під час державної підсумкової атестації учні зобов'язані:
3.1. Залишити речі, не передбачені процедурою проведення державної підсумкової атестації, у спеціально відведеному в аудиторії місці.
3.2. Дотримуватися тиші.
3.3. Здавати державній атестаційній комісії бланки відповідей у разі виникнення потреби вийти з аудиторії.
3.4. Здати атестаційну роботу і покинути аудиторію у разі порушення дисципліни та недотримання правил поведінки під час виконання атестаційної роботи.
3.5. Здати бланки відповідей після закінчення роботи.

Памятка
Дії вчителя під час підготовки до державної
підсумкової атестації учнів та її проведення

До проведення державної підсумкової атестації вчителю слід:

Вивчати з учнями програмовий матеріал навчального предмета система­тично протягом навчального року, однак стежити за тим, щоб навчання у випускних класах не перетворювалося виключно на підготовку до дер­жавної підсумкової атестації.
• Протягом квітня актуалізувати вже засвоєний програмовий матеріал на­вчального предмета.
• Ознайомити учнів зі збірником завдань з навчального предмета.
• Поінформувати учнів про організаційні моменти проведення державної підсумкової атестації.
• Повідомити учням дату, час та місце проведення консультації.
• Починати консультацію з повторення того програмового матеріалу, який учні засвоїли найгірше.
• Для проведення консультації підготувати, крім теоретичних матеріалів, практичні завдання.
• Напередодні державної підсумкової атестації повідомити учням час і місце її проведення; підготувати робочі місця та навчальний кабінет; прибрати з робочого столу зайве, зручно для себе розмістити навчальні посібники, зошити, папір, ручки, олівці тощо.

У день проведення державної підсумкової атестації вчителю необхідно:

• Отримати матеріали для проведення державної підсумкової атестації.
• За 40 хв. до початку проведення державної підсумкової атестації бути при­сутнім у навчальному кабінеті.
• Перевірити готовність навчального кабінету до державної підсумкової атестації.
• Перевірити наявність допоміжних матеріалів у навчальному кабінеті; якщо такі матеріали наявні, то усунути їх.
• Підготувати місце для особистих речей учнів та членів атестаційної комісії.
• За 15 хв. до початку державної підсумкової атестації запросити учнів до на­вчального кабінету.
• Перевірити наявність учнів, зачитавши список класу з протоколу; відміти­ти відсутніх учнів.
Під час організаційної частини державної підсумкової атестації вчитель має:
• Провести вступну бесіду та інструктаж (2-3 хв.]; при цьому потрібно «ло­вити» погляди учнів, щоб підтримати і підбадьорити їх.
• Роздати бланки з варіантами атестаційних завдань та проштамповані аркуші.
• Запропонувати учням перевірити якість друку бланків; при виявлені вад на бланку слід звернутися до голови комісії.
• Проставити номери варіантів у протокол.
• Записати на дошці час початку і закінчення виконання завдань державної підсумкової атестації.
Під час державної підсумкової атестації вчителю необхідно:
• Намагатися підтримувати учнів поглядом, усмішкою.
• Контролювати дотримання процедури проведення державної підсумкової атестації.
• При порушенні учнем процедури проведення державної підсумкової атес­тації звернутися до голови державної атестаційної комісії.
• Перерахувати роботи після того, як усі учні закінчили виконувати атестаційні завдання.
По закінченні державної підсумкової атестації голова та члени державної атестаційної комісії мають:
• Приступати до перевірки робіт учнів лише після відпочинку.
• Перевірити атестаційні роботи учнів.
• Виставити бали на бланках відповідей та у протоколі
• Під балами на бланках відповідей поставити свої підписи.
• Звірити бали, виставлені на бланках відповідей (проштампованих аркушах), із балами, виставленими у протоколі.
Після державної підсумкової атестації вчителю слід:
• Обговорити з учнями проблеми, які виникли у них під час складання дер­жавної підсумкової атестації.
• Якщо державну підсумкову атестацію проведено в усній формі, то аналі­зувати проблеми, які виникли в учнів під час виконання атестаційних за­вдань, слід, не називаючи жодного прізвища.
• Надати поради учням щодо підготовки до державної підсумкової атестації з інших навчальних предметів.
• Повідомити керівника загальноосвітнього навчального закладу про пробле­ми, які виникли в учнів під час проведення державної підсумкової атестації.

Кiлькiсть переглядiв: 1101

Коментарi

  • Cidessenak

    2017-03-30 12:05:52

    Acai Berry - Why Is Acai Berry Supplement Best You? Is the product certified choosing? There are many copycat companies since are creating products which have low in quality and don't use the most beneficial associated with extracting the juice from the berries. Most you also must be are thinking about their bodies know about the health benefits of acai berry products. They have been used for centuries in South america by ancient medicine men. The people in the Country just started using Acai in advertise couple of years, because of several endorsements from renowns...